Attapulgite

Attapulgite cyangwa Ibumba rya Attapulgite; ni ubwoko bw'ibumba rivura, rikunze kuboneka mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Leta zunze ubumwe za Amerika

rikaba ribonekamo imyunyu ngugu nka Magnesium na Aluminium bikoze utubuyenge duto cyane, ari na two batunganya bakatuvanamo imiti. 

Iri bumba iyo barikoresheje nk'umuti rigabanya aside yo mu gifu rikananyunyuza imyanda (toxic substances) mu mu gifu no mu mara, ari nayo mpamvu rikoreshwa rimwe na rimwe mu kuvura impiswi (diarrhea)
kugeza mu mwaka wa 2003. iri bumba ryakoreshwa ga mu gukora umuti bita Kaopectate; waje guhindurwamo undi witwa Bismuth salicyclate;

formule y'ibigize utubuyenge tw'ibumba rya Attapulgite


Ifi y'ibumba rya Attapulgite

Relcer

Relcer hamwe na Gastropulgite; ni imiti ibiri y'igifu igizwe n'uruvange rw'ibinyabutabire bikoreshwa mu kugabanya aside mu gifu ndetse no kurwanya ibirungurira no kugugarirwa mu nda.

Iyi  miti rero ikoreshwa mu kuvura ububabare bwo mu gifu binyuriye mu kugabanya Aside vuba, no kuvura ibisebe byo mu gifu, hamwe no kurinda umurwayi w'igifu kugugarirwa no gutumba nyuma yo kurya.


Sangiza Abandi